Cumhuriyet Bayramı

Writing by admin on Pazartesi, 3 of Aralık , 2007 at 17:37

Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet öncesi
Osmanlı Devleti
, hüküm sürdüğü 624 yılda 36 padişah tarafından yönetilmiştir. Son padişahı Vahdettin’dir. Padişah, şah, kral, hakan, sultan gibi tek kişiye dayalı yönetim sistemine “mutlakiyet” denir. Mutlakiyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız tek bir kişidedir. Mutlakiyetle yönetilen ülkelerde zamanla ülkeyi yöneten tek kişiye yardımcı olsun diye meclis kuruldu. Meclis üyeleri halkın dileklerini yöneticiye duyurur, yasa tasarısını hazırlardı. Bu yasa taslakları yönetici tarafından benimsendiğinde yasalaşırdı. Bu yönetim biçimine “meşrutiyet” denir. Meşrutiyette meclisin yetkileri sembolik düzeyde olabileceği gibi, bir cumhuriyetteki kadar geniş de olabilir. Osmanlı Devletinde 1876 ve 1908 yıllarında iki kez meşrutiyet ilan edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Meşrutiyet’in ilanından 6 yıl sonra, 1914′te başladı. Bu savaşa dünyanın belli başlı (Devamı için…)

Leave a comment

Category: Milli Bayramlar

30 Ağustos Zafer Bayramı

Writing by admin on Pazartesi, 3 of Aralık , 2007 at 17:20

30 Ağustos Zafer Bayramı

Günün Anlamı Ve Önemi
Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşmasıyla yurdumuz tamamen elimizden alınıyor, vatanımızda hür olarak yaşama hakkımıza son veriliyordu. Yüzyıllardır üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklar düşmanlara veriliyor, bizim de bunu kabul etmemiz isteniyordu. Türk milletinin bu durumu kabul etmesi elbette mümkün değildi. 19 Mayıs 1919‘da Atatürk‘ün Samsun’a çıkmasıyla, lideriyle kucaklaşan Anadolu, Atatürk‘ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı‘nı başlattı. Amasya Genelgesi’ nin yayınlanmasının ardından (Devamı için…)

Comments (1)

Category: Milli Bayramlar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Writing by admin on Pazartesi, 3 of Aralık , 2007 at 16:37

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı günün yıldönümü olarak kutlanmaya başlanan ulusal bayram,ilk kez 23 Nisan 1920’de “Hakimiyeti Milliye Bayramı” olarak kutlanmıştır. 1930’ lu yıllarda Çocuk Esirgeme Kurumunun gelenekselleştirdiği “Çocuk Haftası”nın (23 Nisan – 1 Mayıs) başlangıcının da bu bayramla aynı güne rastlaması sebebiyle “Milli Hakimiyet Bayramı ” ile Çocuk Bayramı aynı gün kutlanmaya başlamıştır. 27 Mayıs 1935’ te bu gün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanılmaya başlanmıştır. 1979′ un, UNESCO tarafından ‘çocuk yılı‘ ilan edilmesiyle de bu bayram, uluslararası nitelik kazanmıştır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Cumhuriyeti’ nin ilk vetek ulusal bayramıdır. (Devamı için…)

Leave a comment

Category: Milli Bayramlar

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Writing by admin on Pazartesi, 3 of Aralık , 2007 at 16:21

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı

Türk Tarihinde kutlanması gereken günler vardır. Bunlardan biri 19 Mayıs 1919′ dur. 19 Mayıs 1919 Anadolu’da yeni Türk Devleti’nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır. Yüce Önder Atatürk‘ün Büyük Nutkunu bu olayla başlatması, doğum gününü soranlara 19 Mayıs‘ı işaret etmesi bunun kanıtı sayılmalıdır. 19 Mayıs ‘ın milli bayram olarak ilân edilmesi bu yargıyı daha da pekiştirmektedir. Atatürk, gerek Milli Mücadele döneminde, gerekse Cumhuriyet döneminde yurdumuzun birçok şehrini ziyaret etti. Bu ziyaretler, o şehirlerin mahallî övünç günleri olarak kutlandığı halde sadece 19 Mayıs yasa ile milli bayram kabul edildi.

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Mustafa Kemal Paşa, 13 Kasım 1918′ de İstanbul’ a geldi. İstanbul’ da yaklaşık altı ay kaldı. Bu süre içerisinde vatanın kurtuluşu için çeşitli girişimlerde bulundu. (Devamı için…)

Comments (1)

Category: Milli BayramlarKutlu Olsun

Çünkü kutluolsun.com bir değerdir. Çünkü özel günler önemlidir. Kültürdür. Yaşama tutunmaktır.